Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์