Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Richie Ren Xian-Qi