Cảnh Sát Người Máy 2 (1990) – RoboCop 2 Trailer
Xem phim
Server #1

Tìm phim nhanh nhất với cú pháp: tên phim + THICHPHET.

Nội dung phim
Phim Cảnh Sát Người Máy 2 (1990) – RoboCop 2 - HD - VietSub

Sau khi triển khai thành công đơn vị Thực thi Luật Robocop, OCP thấy mục tiêu bình định đô thị ngày càng gần hơn, nhưng khi điều này phát triển, một chất ma túy mới được gọi là "Nuke" xâm chiếm các đường phố do lãnh đạo mê sảng của Chúa Cane. Khi mối đe dọa này phát triển, nó có thể chứng minh là quá nhiều để Murphy xử lý. OCP cố gắng tái tạo thành công của đơn vị đầu tiên, nhưng kết thúc với các nguyên mẫu thất bại với các vấn đề tự tử ... cho đến khi Tiến sĩ Faxx, một nhà khoa học đi lạc khỏi con đường của OCP, sử dụng Cane làm chủ đề mới cho dự án Robocop 2, sống Chúa Trời.

Hiển thị thêm...