Server #1
Nội dung phim
Phim Mầm Sống Hiểm Họa (2017) – Life - HD - Thuyết Minh

Sáu thành viên phi hành đoàn của trạm vũ trụ quốc tế được giao nhiệm vụ nghiên cứu một mẫu từ sao Hỏa mà có thể là bằng chứng đầu tiên của cuộc sống thêm trái đất, trong đó chứng minh thông minh hơn bao giờ hết dự kiến.

Sáu phi hành gia trên tàu không gian nghiên cứu một mẫu thu thập từ sao Hỏa mà có thể cung cấp bằng chứng cho cuộc sống ngoài trái đất trên hành tinh đỏ. Phi hành đoàn xác định rằng mẫu chứa một sinh vật lớn, đơn bào-ví dụ đầu tiên của cuộc sống ngoài trái đất. Nhưng.. mọi thứ không phải lúc nào họ có vẻ. Khi thủy thủ đoàn bắt đầu tiến hành nghiên cứu, và các phương pháp của họ kết thúc có những hậu quả không mong đợi, hình thức cuộc sống minh chứng thông minh hơn bất cứ ai mong đợi. Mầm Sống Hiểm Họa (2017) - Life.

Nguồn

Hiển thị thêm...