Server #1
Nội dung phim
Phim Người Du Hành (2016) – Passengers - HD - Thuyết Minh

Một tàu vũ trụ đi du lịch đến một hành tinh thuộc địa xa xôi và vận chuyển hàng ngàn người có một trục trặc trong buồng ngủ của nó. Kết quả là, hai hành khách được thức giấc 90 năm đầu.

Các tàu vũ trụ, Starship Avalon, trong chuyến đi 120 năm của mình đến một hành tinh thuộc địa xa xôi được biết đến như là "Homestead Colony " và vận chuyển 5.258 người có một sự cố trong một trong các buồng ngủ của nó. Kết quả là một trong ngủ đông Pod mở sớm và một trong những người mà awakes, Jim Preston (Chris Pratt) là bị mắc kẹt trên tàu vũ trụ, vẫn còn 90 năm từ điểm đến của mình.

Nguồn

Hiển thị thêm...