Chuyển sang Server Dự Phòng #3 hoặc #5 nếu xem bị giựt, lag, load chậm
    Autoplay next episode: On
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    26 lượt xem
Phim Huyền Thoại Đưa Thư (2014) – Postman Pat: The Movie - HD - Thuyết Minh

Như mọi khi, Postman Pat vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình khi gửi thư và bưu kiện xung quanh thị trấn hư cấu Greendale. Một ngày nọ, buổi thử giọng cho chương trình tài năng trên truyền hình, "Bạn là người duy nhất", được tổ chức tại Greendale, nơi Pat quản lý để vượt qua.

Với yêu cầu Pat phải rời xa Greendale trong khi tham gia cuộc thi, nhiều robot Patbot 3000 khác nhau được triển khai để nhận nhiệm vụ bưu chính của Pat. Điều này sớm trở thành một âm mưu xấu xa để chiếm lấy thế giới, mà bây giờ Pat phải dừng lại. Huyền Thoại Đưa Thư (2014) - Postman Pat: The Movie.

Nguồn

Server #1